ΥΠΟΔΟΜΗ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Τα γραφεία της εταιρείας διαθέτουν τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισμό για την εκτέλεση του έργου και βρίσκονται στην Λ. Αθηνών 360, Χαϊδάρι. Για την εκτέλεση των έργων, που έχουμε αναλάβει, διαθέτουμε τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα που απαιτούνται, για τη σωστή και σύμφωνη με τους διεθνείς Οργανισμούς Τυποποίησης κατασκευή των έργων.

Ενδεικτικά αναγράφουμε κατωτέρω τον κυριότερο ιδιόκτητο εξοπλισμό μας που αποτελείται από εξειδικευμένα μηχανήματα και σύγχρονα εξαρτήματα.

Για την τοποθέτηση και συναρμογή καλωδίων Χαλκού και Οπτικών Ινών διαθέτουμε:

  • Για την εμφύσηση καλωδίων οπτικής ίνας διαμέτρου από 6mm έως 30mm και για πλαστική σωλήνα υποδομής Φ32 -40 -50 mm το Tornado Plus της CBS.
  • Για την εμφύσηση καλωδίων οπτικής ίνας διαμέτρου από 3,5mm έως 8mm και για πλαστική σωλήνα υποδομής Φ10 ή Φ12mm διαθέτουμε το C - 1300 Breeze Cable Blowing Machine
  • Για την εμφύσηση καλωδίων οπτικής ίνας διαμέτρου από 1mm έως 1,4mm και για πλαστική σωληνάκια υποδομής Φ3 mm ή Φ5mm διαθέτουμε το C - 1400 Accelair Cable Blowing Machine
  • Για την συγκόλληση των οπτικών ινών χρησιμοποιούμε το S40 της Fujikura, το Keyman S1 της ILSINTECH και το S175 V.2000 splicer της Furukawa Electric
  • Για την συναρμογή καλωδίων χαλκού (μούφες) χρησιμοποιούμε μηχανή συνδέσεων του οίκου 3Μ.
  • Έλεγχο δικτύου οπτικών ινών κάνουμε με OTDR της NOYES 200 D και με πομποδέκτες από το LT 8155 της Wavetek. και το SINGNALTEK multimedia qualification tester τα οποία χρησιμοποιούνται και για μετρήσεις δομημένης καλωδίωσης cat 5e και cat-6.
  •  

Διαθέτουμε εξοπλισμό για την εκσκαφή τάφρου, μικροτάφρου, την μεταφορά των υλικών στον τόπο του έργου, την αποκομιδή αχρήστων υλικών και την μεταφορά Προσωπικού.

Τέλος διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό για την εκτέλεση εργασιών θερμικής ανακύκλωσης ασφαλτικού οδοστρώματος, μέθοδος Rhinopatch.